Menu

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ

Medised Sağlık, hemşirelik hizmetlerini ev’ inize getiriyor. Sağlık kuruluşuna gidemeyen, ulaşımda sorun yaşayan, yatağa bağımlı olan ya da hareket kabiliyetini yitirmiş olan hastalarımızın ihtiyacı olan hemşirelik hizmetleri için sağlık kuruluşuna kadar yorulmalarına gerek yoktur.

TEDAVİ UYGULAMALARI

Hekim tarafından uygun görülen ve hastaların ihtiyacı olan tedavilerin ev ortamında uygulanması işlemidir. Order ve reçete görülerek tedaviler uygulanmaktadır. Tedavi süresince sağlık personelimiz gözlem yapmaktadır. Bu tedaviler;

 • IM-Kas içi, IV-damar içi, SC-Deri altı, ID-Deri içi enjeksiyonlar,
 • Damar yolu açılması, damara katater yerleştirilmesi,
 • Serum tedavileri,
 • İnhalasyon buhar tedavileri,
 • Lavman uygulama,

YARA BAKIMI & PANSUMAN

Çeşitli nedenlerle deri ve deri altı dokuların bütünlüğünün bozulduğu durumlarda, dokuların sağlıklı hale gelebilmesi için, ev ortamında yapılan yara bakımı ve pansuman uygulamalarıdır. Yara bakımı ve pansuman hizmeti, yara bakımı konusunda sertifikalı sağlık personellerimiz tarafından uygulanmakta, kimyasal ve mekanik medikal ürünler kullanılabilmektedir. İhtiyaç duyulan durumlar;

 • Ameliyat sonrası pansumanlar,
 • Cerrahi işlem sonrası pansumanlar,
 • Sütur alma işlemleri,
 • Bası ülserleri-yaraları,
 • Dekübitis- Yatak yaraları,
 • Venöz ülserler,
 • Diyabetik ayaklar,
 • Yanıklar diğer durumlar…

KAN ALMA

Laboratuvar tetkikine ihtiyaç duyulan hasta ve sağlık bireylerin, ev ortamında, hastaneye gelmeye gerek kalmaksızın uygulanması işlemidir. Tetkik için gerekli olan; kan, idrar, gaita, kan gazı, sürüntü vb gibi materyaller ev veya iş yerinde sağlık personeli tarafından uygun koşullarda alınarak, laboratuarlarımızda test edilir. Sonuçlar elden, posta veya e-mail olarak iletilebilmektedir.

BESLENME TAKİBİ

Gerek geçici, gerekse kronik hastalarda en büyük sorunlardan bir tanesi de beslenmedir. Hastalarda meydana gelebilecek; kilo kaybı, iştahsızlık, hazımsızlık, yeterli ve dengeli beslenememe gibi sorunlar olmadan önce hekim ve diyetisyen tarafından değerlendirilen hastalarımızın beslenme ihtiyaçları için evde gerekli imkanları hazırlayıp sürekliliğini sağlıyoruz.

Ağızdan beslenemeyen hastalar; a) Damardan sıvı destekli, b) Nazogastrik katater ile, c) PEG ile, beslenirler.

Kateter kanalı (ENTERAL BESLENME) ile beslenen hastalarımıza evde sağlık personellerimiz ile beslenmelerine destek olmaktayız. Bazen de sürekli olarak belirli bir dozda mama ile beslenebilmekte ve bir pompa (beslenme pompası) ihtiyacı olabilmektedir. Mama pompası ve setleri de evde sağlık ekibimizce getirilmekte ve kurulumu ile eğitimi verilmektedir.

Hastaların enteral beslenmeleri eğitim isteyen bir durumdur. Beslenme sıklığı, tolerasyon durumu, rezidü kontrolü, 45 derecelik açı ile beslenme pozisyonu vb . son derce önemlidir. Doğru beslenme yapılmadığı durumlarda geri dönüşü olmayan akciğer hastalıklarına ve sindirim sitemi problemlerine neden olmaktadır.

VİTAL BULGULARIN TAKİBİ

Akut veya kronik hastalığı olan hastaların veya hasta olma şüphesi olan bireylerin, ev veya iş ortamında sağlık personellerimiz tarafından; Tansiyon, Nabız, Ateş, solunum ve SpO2(Kanda oksijen seviyesi) bulgularının takip edilmesi, kayıt altına alınması ve ilgili hekime bilgi aktarılması işlemleridir.

KATATER UYGULAMALARI

Hastaların tedavileri boyunca, ilaç uygulamaları, beslenmesi, vücut ifrazatlarının (idrar, gaita) dışarıya atılması, solunum yolunun açık tutulması gibi durumlarda, hastaların tedavi edilmesi ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için vücuda bazı invasiv (cilt altı uygulama) girişimler, kataterler yerleştirilebilmektedir. Bu kataterlerin belirli aralıklarla, bakımı, değişimi ve takibi gereklidir. Evde sağlık olarak bizler hastayı yormadan evinde bu kataterlerin bakım, takibi ve değişimlerini ev ortamında gerçekleştirebilmekteyiz. Bu katater uygulamaları ve değişim süreleri;

 • Periferik Venöz Katater: Yüzeyel toplardamara, ilaç, serum ve sıvı takviyesi yapılması gereken durumlarda takılır. Damarda kalış süresi 72 saattir. Enfeksiyon veya tıkanıklık durumlarında süre beklenilmeden değiştirilir.
 • Santral Venöz Katater: Uzun süreli ve yoğun olarak ilaç, serum, beslenme solüsyonları ve damar yolu problemi olan hastalara Anestezi ve reanimasyon hekimi tarafından, ana toplardamara yerleştirilen kataterlerdir. Rutin aralıklarla pansumanı ve bakımı gerektirir. Enfeksiyon, tıkanma gibi durumlar haricinde değişim yapılmaz.
 • Nazogastrik Beslenme Katateri (Feeding): Ağız yolu ile beslenemeyen hastalara nazal (burun deliği) yoldan takılan bir kataterdir. Bu katater ile beslenme, sıvı ihtiyacı ve ilaç tedavisi yapılabilmektedir. Genelde birkaç aylık kısa süreli tedavilerde kullanılır. Bakımı ve 3 haftada bir defa değişmesi gereklidir.
 • Üriner Katater (İdrar Sondası): Geçici veya kronik hastalığı olan, idrarını normal bir şekilde yapamayan hastalar için üretradan (idrarın geldiği yer) mesaneye (idrar torbası) yerleştirilen bir kataterdir. Bakımı ve 3 haftada bir defa değişimi gereklidir. Her değişimle birlikte Tam İdrar Tetkiki önerilir.
 • PEG (Perkütan Endoskopik gastrostomi): Ağız yolu ile beslenemeyen hastalara öncelikle nazogastrik sonda ile beslenmesi ve diğer ihtiyaçları karşılanır. Hastalığın süresi ve seyri eğer uzun sürecek ve kronik bir hal aldığı takdirde, burun yolu ile değil, karın üzerinden mideye yerleştirilen PEG ile beslenme, sıvı ve diğer uygulamaları yapılmaktadır. Bakımı ve takibi gereklidir. Enfeksiyon halinde ve kataterle ilgili bir sorun varsa değiş yapılmaktadır. Değişimi Genel Cerrahi veya Gastroenterelog tarafından yapılır.
 • Trakeostomi Kanülü: Herhangibir hastalık nedeni ile ağızdan-doğal yoldan nefes alamayan hastalara ameliyathane veya yoğun bakımlarda, uzman hekimler tarafından trakea’ ya (boğaza) yerleştirilen suni bir havayolu katateridir. Kronik hastaların trakeostomi kanülleri ev ortamında iyi bir bakım gereklidir. Ortalama 30 günde bir değişimi gerçekleştirilir. Tıkanma veya enfeksiyon gelişmesi varsa süre daha erkene alınabilir. Hekim tarafından değiştirilir.

KOLOSTOMİ BAKIMI

Kolostomi uygulanan hastalara, stoma bakımı, torba değişimi, enfeksiyon takibi gibi konularda, sağlık personellerimiz tarafından ev ziyareti gerçekleştirerek hizmet verilmekte, hasta ve yakınlarına da eğitim verilmektedir.

 

UZUN DÖNEM HEMŞİRE

Medised Sağlık, hemşirelik hizmetlerini hastanın yaşadığı ortamda sunuyor.  Hastaların tedavi süreçlerinin uzadığı, hastalığın kronik bir hal aldığı ve hastanın refakatçi ihtiyacı olması durumlarında;  

 • Tedavi ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Tıbbi uygulamalarını yerine getirmek,
 • Hastaların bakımlarını sağlamak,
 • Hastalığın süreci ile ilgili takip/ gözlem yapmak,
 • Gözlemleri kayıt altına almak ve raporlamak,
 • Refakat hemşireliği,

Hizmetlerini karşılamak amacı ile evde, hastanede veya yaşadığı herhangibir ortamda hemşirelik hizmetlerini yerine getirmekteyiz.

 

UZUN DÖNEM HEMŞİRE;

 • 8 saat hemşire desteği,
 • 12 saat hemşire desteği,
 • 24 saat hemşire desteği,

Programları ile sistemli bir şekilde evde, hastanede veya yaşadığı herhangibir ortamda hizmet vermektedir.

 

HEMŞİRELİK UYGULAMALARI

TIBBİ UYGULAMA BAKIM İHTİYACI MONİTORİZASYON İLETİŞİM
Enjeksiyonlar Hijyenik Bakımları Ateş Sohbet
Serum Uygulama Giyinme-Soyunma Nabız, Ritim Yardımcı Gereçlerle İletişim (zil,kağıt-kalem,harfler)
Sıvı Tedavisi Katater Bakımları Tansiyon İşitme ve Görme Cihazı Takibi
İnhalasyon Tedavisi Yara Bakımları Oksijen Takibi Psikolojik Durum Değerlendirme
Lavman Uygulama Pansuman Solunum Sosyal Aktivite
Kateterle  Beslenme Stoma bakımı Dolaşım  
Katater Uygulamaları Yatak hijyeni Mental Durum  
Kan Alma Tıbbi Cihaz Bakımları ve Eğitimleri Aldığı-Çıkardığı Takibi  
Trakeal Aspirayon   Kanama Takibi  
    Ağrı Takibi