Menu

UZUN DÖNEM HEMŞİRE

Medised Sağlık, hemşirelik hizmetlerini hastanın yaşadığı ortamda sunuyor.  Hastaların tedavi süreçlerinin uzadığı, hastalığın kronik bir hal aldığı ve hastanın refakatçi ihtiyacı olması durumlarında;  

  • Tedavi ihtiyaçlarını karşılamak,
  • Tıbbi uygulamalarını yerine getirmek,
  • Hastaların bakımlarını sağlamak,
  • Hastalığın süreci ile ilgili takip/ gözlem yapmak,
  • Gözlemleri kayıt altına almak ve raporlamak,
  • Refakat hemşireliği,

Hizmetlerini karşılamak amacı ile evde, hastanede veya yaşadığı herhangibir ortamda hemşirelik hizmetlerini yerine getirmekteyiz.

 

UZUN DÖNEM HEMŞİRE;

  • 8 saat hemşire desteği,
  • 12 saat hemşire desteği,
  • 24 saat hemşire desteği,

Programları ile sistemli bir şekilde evde, hastanede veya yaşadığı herhangibir ortamda hizmet vermektedir.

 

HEMŞİRELİK UYGULAMALARI

TIBBİ UYGULAMA BAKIM İHTİYACI MONİTORİZASYON İLETİŞİM
Enjeksiyonlar Hijyenik Bakımları Ateş Sohbet
Serum Uygulama Giyinme-Soyunma Nabız, Ritim Yardımcı Gereçlerle İletişim (zil,kağıt-kalem,harfler)
Sıvı Tedavisi Katater Bakımları Tansiyon İşitme ve Görme Cihazı Takibi
İnhalasyon Tedavisi Yara Bakımları Oksijen Takibi Psikolojik Durum Değerlendirme
Lavman Uygulama Pansuman Solunum Sosyal Aktivite
Kateterle  Beslenme Stoma bakımı Dolaşım  
Katater Uygulamaları Yatak hijyeni Mental Durum  
Kan Alma Tıbbi Cihaz Bakımları ve Eğitimleri Aldığı-Çıkardığı Takibi  
Trakeal Aspirayon   Kanama Takibi  
    Ağrı Takibi