Menu

PSİKOTERAPİ

İnsanlar, zamanımızda bir çok kronik hastalıklara ve psikolojik nedenlere bağlı olarak, evinden dışarı çıkamamakta ve yatağa bağımlı hale gelebilmektedir. Bu kişilerle beraber ailesi ve yakın çevresi de mevcut olumsuzluklarla mücadele etmekte ve eve bağlı kalabilmektedir. Hem hasta ya da engelli kişiler, hem de onlara bakan konumundaki kişilerde, kronik hastalığın veya engelin verdiği sıkıntılar, hastalığın geleceği ile ilgili korku ve kaygılar umutsuzluğa yol açabilmektedir. Uzun süre yaşanan bu sıkıntılar hasta ve yakınlarında depresyon ve anksiyeteye yol açabilmektedir.

Depresyon; duygusal, zihinsel, davranışsal ve bedensel bazı belirtilerle kendisini gösteren bir rahatsızlıktır. En dikkat çekici belirtisi çökkün ruh hali ile, ilgi ve zevk almada belirgin azalmadır. Depresyondaki kişi duygusal açıdan mutsuz, karamsar ve ümitsizdir. Eskiden en severek yaptığı işler bile artık zevk vermez olmuştur. Kişi kendini hüzünlü ve yalnız hisseder. Kendisine ve çevresine ilgisi azalır. Yoğun suçluluk duyguları olabilir. Herkese yük olduğunu düşünüp gereksiz yere sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünür. Hastalığın vermiş olduğu kısıtlamalardan ve umutsuzluklardan dolayı iç sıkıntısı, daralma, huzursuzluk, hırçınlık, saldırganlık, tedaviyi red gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bazen kendisinin tüm duygularını yitirmiş gibi hissedebilir.

Anksiyete veya endişeli durumlarda, terleme, titreme, çarpıntı vs. gibi bedensel belirtileri görülebilir. Başına kötü bir şey geleceğini düşünme, rezil olmaktan veya komik duruma düşmekten korkma gibi bilişsel (düşünsel), fakat çoğu kez nedeni belirsiz, tanımlanamayan bir gerginlik durumudur.

Anksiyete, genelde kavramsal, somatik, duygusal ve davranışsal bileşenlere sahip olmak biçiminde tanımlanır . Kan basıncı ve kalp atışının artması, terleme, ana kas gruplarına ani kan akışının hücum etmesi nedeniyle kaslarda gerginlik, bağışıklık ve sindirim sistemi fonksiyonlarının yavaşlaması gibi fiziksel etkileri vardır. Bunlara ek olarak mide bulantısı, el ve ayaklarda soğukluk, titreme -üşüme hissedilir.


TEDAVİ
Her iki durumum içinde bireylerin ruh sağlığı uzmanlarınca değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gerekir.  Bu tedavi  bir psikiyatri uzmanı ilaç destekli tedavi ve psikolog yardımıyla  psikoterapi ile olmaktadır. Psikoterapi,  hastalıkların psikolojik araçlarla, profesyonelce tedavi edilmesidir. Çoğunlukla rastlanılan psikolojik hastalıklar depresyon, anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları ve psikosomatik hastalıklardır.

Evde uygulanabilen terapiler;

  • Yetişkin Psikoterapisi
  • Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
  • Hipnoz